FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

यान्त्रिक उपकरण आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दि बोलपत्र आब्हानको सूचना l

७५/७६ 09/30/2018 - 14:28

आन्तरिक ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 09/24/2018 - 15:48

सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना !!

७५/७६ 08/23/2018 - 10:04 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना तथा आवश्यक सर्तहरु

७५/७६ 08/22/2018 - 18:00 PDF icon शिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना तथा आवश्यक सर्तहरु.pdf

HDP पाईप आपूर्ति सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सुचना

७४/७५ 06/12/2018 - 19:29 PDF icon HDP पाईप आपूर्ति सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सुचना.PDF

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७४/७५ 05/27/2018 - 16:02 PDF icon शिलबन्दि दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना.PDF

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

७४/७५ 05/18/2018 - 13:05 PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान.PDF

शिलबन्दि आर्थिक प्रस्ताब पेश गर्ने सबन्धि अत्यन्त जरुरि सूचना

७४/७५ 03/14/2018 - 19:12 PDF icon suchana.pdf

सुचिकृत हुन आउने सबन्धमा सूचना

७४/७५ 03/07/2018 - 19:09 PDF icon सुचिकृत हुन आउन बारे.pdf

सवारी साधन खरिद गर्ने सबन्धि सूचना

७४/७५ 03/07/2018 - 19:01 PDF icon सवारी साधन खरिद गर्ने सबन्धि सूचना (3).pdf

Pages