FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम र उपचार कोष संचालन तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७६ ७६/७७ 05/21/2020 - 11:08 PDF icon कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र उपचार कोष संचालन तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७६.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/21/2020 - 11:04 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोपरिचय-पत्रवितरणकार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/21/2020 - 11:02 PDF icon अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोपरिचय-पत्रवितरणकार्यविधि, २०७६.pdf
विनियोजन ऐन ,२०७६ ७६/७७ 09/12/2019 - 13:00 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६-०७७.pdf
आर्थिक ऐन २०७६/०७७ ७६/७७ 09/12/2019 - 12:40 PDF icon आर्थिक ऐन २०७६-०७७.pdf
तालिम,बैठक,गोष्ठी,कार्यशाला,अनुगमन तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका ,२०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 14:53 PDF icon भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका ,२०७५.PDF
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:15 PDF icon स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.PDF
स्थानीय पूर्वाधार बिकाश साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि )नियमावली २०७५ ७५/७६ 10/07/2018 - 11:39 PDF icon स्थानीय पूर्वाधार बिकाश साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि )नियमावली २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 08:17 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
हरिहपुरगढी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 08/16/2018 - 18:37 PDF icon हरिहपुरगढी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन.pdf

Pages