FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कपाली तमसुक निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुको मार्गदर्शन ८०/८१ 09/21/2023 - 10:59 PDF icon कपाली तमसुक निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुको मार्गदर्शन.pdf
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन,२०८० ८०/८१ 08/02/2023 - 16:17 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 11/25/2022 - 14:52 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ ७९-८० 08/31/2022 - 10:36 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९.pdf
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ -१ ७८/७९ 06/03/2022 - 13:03 PDF icon हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको मेलमिलाप कार्यसंचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ -१.pdf
हरिहरपुगढी गाउँपालिकाको खानेपानी उपभोक्ता समिति ब्यवस्थापन कfर्यविधि २०७७ ७८/७९ 06/03/2022 - 13:02 PDF icon हरिहरपुगढी गाउँपालिकाको खानेपानी उपभोक्ता समिति ब्यवस्थापन कर्यविधि २०७७.pdf
ज्येष्ठ नागरिक ‌औषधोपचार खर्च वितरण कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 06/03/2022 - 13:01 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक ‌औषधोपचार खर्च वितरण कार्यविधि २०७८.pdf
कोरोना भाईरस (कोभिड-१९) संक्रमण रोकथाम र उपचार कोष संचालन तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७६ ७६/७७ 05/21/2020 - 11:08 PDF icon कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र उपचार कोष संचालन तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७६.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 05/21/2020 - 11:04 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोपरिचय-पत्रवितरणकार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 05/21/2020 - 11:02 PDF icon अपाङ्गताभएकाव्यक्तिकोपरिचय-पत्रवितरणकार्यविधि, २०७६.pdf

Pages