FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७९/०८० को पहिलो चौमासिक आयव्यय विवरण

७९-८० 01/20/2023 - 19:07 PDF icon पहिलो चौमासिकको आयव्ययको विवरण.pdf

आ.व. २०७९/०८० पौष महिनाको आयव्ययको विवरण

७९-८० 01/20/2023 - 19:01 PDF icon २०७९ साल पौष महिनाको आय व्ययको विवरण.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९-८०

७९-८० 09/02/2022 - 11:57 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण

७९-८० 08/24/2022 - 18:56 PDF icon आयव्यय विवरण 2078--79.pdf

गाउँसभामा पेश भएको वजेटको विवरण

७९-८० 08/05/2022 - 08:41

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० वार्षिक निती तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/24/2022 - 18:02 PDF icon आ.व.२०७९-०८० को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८-०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 09/21/2021 - 13:57 PDF icon आ.व. 2078-079 को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व.२०७७/०८ को आय व्ययको विवरण सहितको समिक्षा प्रतिवेदन

७७/७८ 06/28/2021 - 14:31 PDF icon वार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन2077-78.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/25/2020 - 16:20 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम 077-078.pdf

गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण

७७/७८ 07/28/2020 - 12:26

Pages