FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व.२०७९/८० को बैसाख महिनाको आयब्ययको विवरण

७९-८० 05/15/2023 - 16:00

आव.२०७९/८० को चैत्र महिनाको आयव्ययको विवरण

७९-८० 04/17/2023 - 12:16 PDF icon चैत्र महिना.pdf

आ.व.२०७९/०८०को फागुन महिनाको आयव्ययको विवरण

७९-८० 03/16/2023 - 12:00 PDF icon फागुन महिनाको आयव्ययको विवरण.pdf

आ.व.२०७९/०८० को दोस्रो चौमासिक अवधिको आय ब्ययको विवरण

७९-८० 03/16/2023 - 11:49 PDF icon दोस्रो चौमासिक आय र व्ययको विवरण.pdf

आ.व.२०७९/०८० को पहिलो चौमासिक आयव्यय विवरण

७९-८० 01/20/2023 - 19:07 PDF icon पहिलो चौमासिकको आयव्ययको विवरण.pdf

आ.व. २०७९/०८० पौष महिनाको आयव्ययको विवरण

७९-८० 01/20/2023 - 19:01 PDF icon २०७९ साल पौष महिनाको आय व्ययको विवरण.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९-८०

७९-८० 09/02/2022 - 11:57 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण

७९-८० 08/24/2022 - 18:56 PDF icon आयव्यय विवरण 2078--79.pdf

गाउँसभामा पेश भएको वजेटको विवरण

७९-८० 08/05/2022 - 08:41

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० वार्षिक निती तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/24/2022 - 18:02 PDF icon आ.व.२०७९-०८० को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम.pdf

Pages