FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बजेट तथा कार्यक्रम आ.व. २०७९-८०

७९-८० 09/02/2022 - 11:57 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७९-०८०.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को आय व्ययको विवरण

७९-८० 08/24/2022 - 18:56 PDF icon आयव्यय विवरण 2078--79.pdf

गाउँसभामा पेश भएको वजेटको विवरण

७९-८० 08/05/2022 - 08:41

हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० वार्षिक निती तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/24/2022 - 18:02 PDF icon आ.व.२०७९-०८० को वार्षिक निती तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व. २०७८-०७९ को बजेट तथा कार्यक्रम

७८/७९ 09/21/2021 - 13:57 PDF icon आ.व. 2078-079 को बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

bajet 2078/079

७७/७८ 06/28/2021 - 14:31 PDF icon बजेट २०७८-०७९.pdf

आ.व. २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 08/25/2020 - 16:20 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम 077-078.pdf

गाउँसभामा पेश भएको बजेट विवरण

७७/७८ 07/28/2020 - 12:26

आ.व. २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 09/12/2019 - 12:46 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम २०७६-०७७.pdf

आ.व.२०७५/७६ को नीति , बजेट तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/28/2018 - 16:35 PDF icon आ.व . ०७५-७६ को नीति ,बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

Pages