FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली, २०६४ ७४/७५ 05/03/2018 - 10:49 PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-3.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ,२०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 14:00 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यबिधि (नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 13:49 PDF icon हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको कृषि प्रबर्दन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, ७४/७५ 04/29/2018 - 13:17 PDF icon हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको कृषि प्रबर्दन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक.pdf
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन ७४/७५ 04/29/2018 - 13:15 PDF icon हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाको सहकारी ऐन.pdf
हरिहरपुरगढी गाउँ कार्यपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ ७४/७५ 04/29/2018 - 13:14 PDF icon हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाकोआर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ,२०७४ ७४/७५ 04/29/2018 - 13:07 PDF icon गाउँपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ,२०७४.pdf
आकस्मिक कोष संचालन कार्यविधि -२०७४ ७४/७५ 03/13/2018 - 17:47 PDF icon आकस्मिक कोष संचालन कार्यविधि -२०७४ .pdf
हरिहरपुरगढी गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली ,२०७४ ७४/७५ 03/13/2018 - 17:38 PDF icon हरिहरपुरगढी गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) नियमावली ,२०७४ .pdf
कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र को प्रमाणीकरण (कार्यबिधि ) नियामावली २०७४ ७४/७५ 03/08/2018 - 18:53 PDF icon निर्णय वा आदेश र अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि ) नियमावली २०७४.pdf

Pages