FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

कपाली तमसुक निर्माण गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुको मार्गदर्शन

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहितामा २०८०/०४/१२ गते संशोधन भएपछिको अवस्थामा सवै स्थानीय तह वा वडा समितिवाट कपाली तमसुक प्रमाणित गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरुको मार्गदर्शन ।

Pages