FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

७६/७७ 04/29/2020 - 11:13

शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्वन्धि सूचना ।

७७/७८ 04/29/2020 - 11:05

Invitation for Bids

७६/७७ 03/01/2020 - 13:27

इन्टरनेट जडानको लागी सिलबन्दि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 02/05/2020 - 12:06 PDF icon इन्टरनेट जडान सम्बन्धी सूचना.pdf

इन्टरनेट जडानको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 01/09/2020 - 12:17

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Trail Bridge

७६/७७ 01/06/2020 - 13:47

आन्तरिक कर ढुंगा ,गिट्टी,बालुवा उत्खनन तथा विक्री सम्बन्धी कार्यहरुको सिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना ।

७६/७७ 12/05/2019 - 11:43

कुण्ड चढाउको झोलंगे पुल निर्माणको लागि स्टिल पार्टस खरिदको लागि सिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 06/18/2019 - 15:20

सिलबन्दि वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 04/15/2019 - 14:15

सिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 03/10/2019 - 12:06

Pages