flash news

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कुण्ड चढाउको झोलंगे पुल निर्माणको लागि स्टिल पार्टस खरिदको लागि सिलबन्दि दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 06/18/2019 - 15:20

सिलबन्दि वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७५/७६ 04/15/2019 - 14:15

सिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 03/10/2019 - 12:06

मोटरसाईकल आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 12/23/2018 - 11:10

आन्तरिक ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा बिक्रि सम्बन्धि सूचना !!

७५/७६ 11/23/2018 - 11:41

यान्त्रिक उपकरण आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दि बोलपत्र आब्हानको सूचना l

७५/७६ 09/30/2018 - 15:11

यान्त्रिक उपकरण आपूर्ति सम्बन्धि सिलबन्दि बोलपत्र आब्हानको सूचना l

७५/७६ 09/30/2018 - 14:28

आन्तरिक ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन तथा बिक्रि सम्बन्धि बोलपत्र आब्हानको सूचना

७५/७६ 09/24/2018 - 15:48

सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना !!

७५/७६ 08/23/2018 - 10:04 PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सूचना.pdf

शिलबन्दि दरभाउपत्र आब्हानको सूचना तथा आवश्यक सर्तहरु

७५/७६ 08/22/2018 - 18:00 PDF icon शिलबन्दि दरभाउपत्रको सूचना तथा आवश्यक सर्तहरु.pdf

Pages