ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तालिम,बैठक,गोष्ठी,कार्यशाला,अनुगमन तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका ,२०७५ ७५/७६ 02/28/2019 - 14:53 PDF icon भ्रमण खर्च सम्बन्धी निर्देशिका ,२०७५.PDF
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 10/07/2018 - 12:15 PDF icon स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.PDF
स्थानीय पूर्वाधार बिकाश साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि )नियमावली २०७५ ७५/७६ 10/07/2018 - 11:39 PDF icon स्थानीय पूर्वाधार बिकाश साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि )नियमावली २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 09/02/2018 - 08:17 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
हरिहपुरगढी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 08/16/2018 - 18:37 PDF icon हरिहपुरगढी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ ७४/७५ 05/19/2018 - 14:03 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
शिक्षा नियमावली .२०७४ ७४/७५ 05/12/2018 - 18:23 PDF icon शिक्षा नियमावली २०७४.pdf
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी ईजाजत सम्बन्धी कार्यविधि,२०७४ ७४/७५ 05/12/2018 - 18:20 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली, २०६४ ७४/७५ 05/03/2018 - 10:49 PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-3.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ,२०७४ ७४/७५ 05/02/2018 - 14:00 PDF icon १९. न्यायिक समितिले उजुरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf

Pages